Letopisecká komise Radotín
Letopisecká komise Radotín

Letopisecká komise Radotín

U Starého Stadionu 1379/13, Praha Radotín, 153 00

ČLÁNKYRadotínský potok a řeka Berounka Radotínský potok a řeka Berounka
Radotínský potok, levostranný přítok Berounky, pramení v nadmořské výšce 400m v polích mezi Pticemi a Úhonicemi... Jihovýchodní hranici katastru Radotína tvoří řeka Berounka...

celý článek...


Povodně v Radotíně a přívoz přes Berounku Povodně v Radotíně a přívoz přes Berounku
Radotín byl častu sužován povodněmi, které způsobovalo jarní tání sněhu a zamrzlých toků nebo dlouhodobé deště a přívalové srážky v létě. Rozlévala se řeka Berounka i Radotínský potok...

celý článek a fotogalerie...


Odhalení památníku raně středověkého pohřebiště, článek Odhalení památníku raně středověkého pohřebiště
27. září 2016 byl za účasti zástupců okolních obcí a zástupců zainteresovaných firem slavnostně odhalen památník na raně středověkém pohřebišti u radotínského přístavu...

celý článek...

FOTOGALERIE

Video, které natočil člen LPK Mirek Moravec


Poslední střípky z radotínské mozaiky - nové okno Poslední střípky z radotínské mozaiky
Radotín je doslova protkán historií. Geologické fenomény jsou dodnes v kraji patrné. Kamkoliv se v okolí Radotína vydáme, všude narazíme na nějaké lomy a skalky v lese. Cementárna, její historie, stejně tak jako kamenická činnost, k Radotínu neodmyslitelně patří odnepaměti. Jednu ze zapomenutých památek máme přímo v Radotíně na nádraží…

článek geologa Mgr. Štěpána RakaHlavonožci od dopravního hřiště - nové okno Hlavonožci od dopravního hřiště
Všimli jste si někdy dvou plochých kamenů, které se nacházejí za základní školou u nedaleké lavičky?

článek geologa Mgr. Štěpána RakaGeologická historie Prahy Barrandien v jihozápadní části Prahy a okolí
Článek Mgr. Štěpána Raka o geologické historii Prahy a okolního území.

celý článek...


Jaroslav Brutar Jaroslav Brutar - radotínský selfmademan
Řekne-li se „brutar“, mnohým z nás se vybaví geniální prádelnolázeňská kamna, jakýsi předchůdce dnešních bojlerů. Tato kamna sloužila a mnohdy ještě slouží v mnoha domácnostech k úplné spokojenosti jejich majitelů a dodnes se také vyrábí a prodávají, i když jen ve zjednodušené podobě. Málokdo však ví, že konstruktérem tohoto kotle a vynálezcem mnoha dalších geniálně užitečných věcí byl radotínský občan pan Jaroslav Brutar

celý článek a fotogalerie...

pomníček ve Staňkovce Pomníček ve Staňkovce
V našem malém seriálu o málo známých Radotínských pomníčcích se dnes vypravíme až k sousedním Černošicím, do části lesa zvané Staňkovka. Vede tudy stará, dříve hojně užívaná cesta mezi obcemi. Chodívalo se tudy běžně ještě poměrně nedávno, za prací, za zábavou, za svými blízkými.

celý článek...

pomníček na Klapici Znovunalezený pomníček ve Velkém háji nad Radotínem
Jedna z Radotínských legend, kterou jsem slýchával od svého dědy, vyprávěla o pomníčku německého vojáka kdesi v lese nad hájovnou. Měl prý se v těch místech zastřelit, aby nemusel do války. Kámen s křížkem na jeho památku se nacházel v části zvané V modřínkách, dnes někde na pomezí smrčiny a doubí, kousek pod hřebenovou pěšinou. Na tom se shoduje většina pamětníků. Zároveň však dodávají, že ten kámen už tam dávno není, že někam zmizel a tak podobně...

celý článek...Aktualizováno:             webmaster