Letopisecká komise Radotín
Letopisecká komise Radotín

Letopisecká komise Radotín

U Starého Stadionu 1379/13, Praha Radotín, 153 00

LETOPISECKÁ KOMISE RADOTÍN
Letopisecká komise Radotín byla zřízena v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze Radou městské části Prahy 16, jako její iniciační a poradní orgán. Komise předkládá radě svá stanoviska a náměty, za které je ze své činnosti odpovědná.

   Zákonem č. 80 o pamětních knihách obecních ze dne 30. 1. 1920 byla každé obci uložena povinnost založit a vést pamětní knihy obecní. Z tohoto důvodu se zřizovaly komise a zápisy prováděl kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem. Na základě tohoto výnosu bylo na schůzi obecního zastupitelstva dne 11. 12. 1921 usneseno založit pamětní knihu obce Radotín.
   Již v první knize radotínské kroniky je zmiňována letopisecká komise a její činnost. Nešlo však o komisi jakou známe dnes, ale o spolek lidí, kteří se ujali úkolu vést kroniku Radotína a sepisovat do ní všechny významné události.
   Letopisecká komise Radotín, jak jí známe v současnosti je skupina dobrovolníků, kteří se scházejí ve svém volném čase každé druhé úterý v měsíci, v budově u starého hřiště. Za tuto dobu komisí prošlo cca 43 členů a komise připravila pro radotínskou veřejnost celkem 35 přednáškových večerů. Svými příspěvky trvale zásobuje Noviny Prahy 16 a svoji facebookovou stránku.
   Také kronikáři bývají členové LPK, současnou kronikářkou obce je Ing. Irena Farníková.
   Komise také spravuje dnes již značně obsáhlý archiv - archivářem obce je Ing. Jaroslav Šindelka.
   Archiv je nejčastěji obohacován dary od občanů Radotína a okolí, stále se tak rozšiřuje o další fotografie, pohlednice a publikace. Vypůjčený materiál členové LPK archivují a originály na vyžádání vrátí.
   Hlavní náplní členů komise je nejen shromažďovat a třídit archiválie - staré fotografie, pohlednice, spisy, bezpečně vše kopírovat na datové nosiče a časově určit, starat se o zachování veškerých důležitých spisů - ale podělit se také o své poznatky a zajímavosti s širokou veřejností. LPK proto pořádá pravidelné přednášky: první z nich (Z historie Radotína) proběhla 16. 11. 1971. Z návštěvnosti jednotlivých přednášek, je zřejmé, že zájem o radotínskou historii neupadá a že snaha členů komise není zbytečná.
   Jednotliví členové jsou lidé různé věkové kategorie, jedno mají ale společné - není jim lhostejné místo, kde bydlí, či ke kterému mají jiný vztah, totiž Radotín, jeho historie, významní obyvatelé, budovy a jiné fenomény. V současné době má Letopisecká komise celkem deset řádných a několik čestných členů. Kontakt s úřadem městské části Radotín je zprostředkován tajemníkem komise.
   Každý z jednotlivých členů pokrývá určitou sféru zájmu LPK a dle svých možností shání o daném tématu podklady pro archivaci, či na jejich základě následně vede přednášky pro širokou veřejnost.
   Na našem novém webu naleznete všechny důležité informace o Letopisecké komisi Radotín a jejích členech, ale hlavně řadu zajímavostí o Radotíně a jeho okolí.
  
Budeme rádi za jakékoli podněty týkající se naší činnosti a budeme vděčni za pomoc při rozšiřování radotínského archivu - pokud máte doma fotografie nebo pohlednice starého Radotína, prosíme o možnost zkopírování!


SLOŽENÍ KOMISE: 
předseda: Ing. Petr Binhack petr.binhack@seznam.cz
členové: Jiří Bárta jotob@seznam.cz
Ing. Irena Farníková i@farnik.cz
Ing. Andrea Gruberová andrea.gruber@email.cz
Michaela Krausová michaela.krausova@pirati.cz
Ferdinand Löffelmann
Miroslav Moravec mirmor@seznam.cz
Mgr.Štěpán Rak, ml. deiphon@seznam.cz
Ivan Ševčík svec07@volny.cz
Ing. Jaroslav Šindelka jsindelka@seznam.cz
Mgr. Jaroslava Šišková jarka.siskova@email.cz
tajemník: Mgr. Jiannis Georgiou jiannis.georgiou@praha16.eu
Letopisecká komise roku 2010:
Letopisecká komise roku 2010

zadní řada zleva: Miloslav Pátek – dokumentarista, filmový a fotografický archiv,  Jaroslav Sojka - bývalý dlouholetý předseda komise, Mgr. Štěpán Rak – geologická a archeologická historie Radotína, přírodní památky a rezervace, Ing. Petr Binhack – předseda komise a člen rady MČ Prahy 16, Miroslav Moravec – vedoucí odboru občansko správního ÚMČ P16
přední řada zleva:Mgr. Tomáš Hromádka - kronikář Velké Chuchle, Ferdinand Löffelmann – grafik, zpracovává pozvánky a propagační materiály, Ing. Andrea Gruberová, Karel Dušánek – dlouholetý archivář, Ing. Irena Farníková – správce webu, kronikářka, zastupitelka MČ Prahy 16 Radotína, vedoucí Místní knihovny Radotín, MUDr. Miroslav Dlouhý – historie významných událostí a občanů Radotína, Ing. František Chaloupka – správce elektronické a audiovizuální dokumentace a technikyAktualizováno:             webmaster