Kroniky Radotína


Zákonem o pamětních knihách obecních ze dne 30.1.1920, Č. 80 Sb. byla každé obci uložena povinnost založit a vést pamětní knihu obecní. Z tohoto důvodu se zřizovaly komise a zápisy prováděl kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem. V Radotíně bylo usneseno poříditi pamětní knihu na schůzi obecního zastupitelstva dne 11. 12. 1921.
Prvním kronikářem byl ustanoven řídící učitel Josef Krček, po něm se povinností kronikáře ujal obecní knihovník Kamil Ježek. Roku 1946 se pera chopil p. učitel Josef Ježek, který kroniku doplnil až do r. 1982.
Kroniky obce Radotína jsou uloženy v archivu Letopisecké komise, zde je zveřejněn digitální záznam rukopisu prvních dvou pamětních knih a pokračujících kronik, které mapují starší i zcela nedávnou historii Radotína. 
Na čtenáře tak dýchne doba našich předků, o níž se na stránkách pamětních knih hovoří. 

Přehled radotínských kronikářů:

16. 09. 22                      Josef Krček, řídící učitel
03. 01. 28                      František Brodský, ředitel měšťanské školy
15. 01. 31                        Kamil Ježek, úř.ČSD, obecní knihovník
18. 10. 40                       JUDr. Václav Hrnčíř, úřed. Živnobanky
05. 02. 46                      Josef Ježek, odborný učitel
    27. 07. 50 -                       z funkce odvolán
    05. 05. 69 -                       povolán do LK s úkolem dopsat Pamětní knihu obce Radotín 
1973                             Jaroslav Král
1981                             Věra Šottová, taj. MNV - v té době předává kronikářce své zápisy Josef Ježek
1987                             Milena Pecharová, učitelka
1989                            PhMr. Boh. Männchen, lékárník
1991                             Irena Kozáková, tajemnice Krajského sdružení advokátů 
01. 07. 99                   Ing. Andrea Gruberová
2016                            Ing. Irena Farníková, vedoucí knihovny

Kroniky od roku 1981 do současnosti


1981 (3MB) ; 1982 (3MB) ; 1983 (5MB) ; 1984 (3MB) ; 1985 (4MB) 1986 (4MB)  ; 1987 (4MB)
1988 (5MB) 1989 (9MB) 1990 (5MB) ; 1991 (1,4MB) ; 1992 (948kB) ; 1993 (391kB) ; 
1994 (517kB) ; 1995 (408kB) ; 1996 (306kB) ; 1997 (288kB) ; 1998 (1350kB) ; 1999 (300kB) ; 
2000 (304kB) ; 2001 (480kB) ; 2002 (378kB) ; 2003 (495kB) ; 2004 (393kB) ;  2005 (510kB) ; 
2006 (494kB) ; 2007 (700kB) ; 2008 (658kB) ; 2009 (700kB) ; 2010 (767kB) ; 2011 (698kB) ; 
2012 (1,3MB) ; 2013 (1,6MB) ; 2014 (1,3MB) ; 2015 (1MB) ; 2016 (4,4MB) ; 2017 (5,3MB) ; 2018 (7MB) 
2019 (4MB) ; 2020(5MB) ; 2021(4,5MB) ; 2022(4,6MB)