Články a přednášky


Příběhy padlých z pomníku v parku pod Kulturně komunitním centrem Koruna sepsala Renata Lukavská

Pan učitel

20.03.2023

Článek o prvním čestném občanu Radotína napsala Irena Farníková s přispěním Renaty Lukavské

Vzpomínku ke stému výročí úmrtí Otakara Nebeského napsal Jan Přikryl

Výstava o životě ženy, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin byla k vidění na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna

Článek o Radotínském potoce a řece Berounce, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Irena Farníková

27. září 2016 byl za účasti zástupců okolních obcí a zástupců zainteresovaných firem slavnostně odhalen památník na raně středověkém pohřebišti u radotínského přístavu. Článek o pohřebišti sepsal Jiří Bárta

Článek o povodních, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková