Články a přednášky


Článek o Radotínském potoce a řece Berounce, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková

27. září 2016 byl za účasti zástupců okolních obcí a zástupců zainteresovaných firem slavnostně odhalen památník na raně středověkém pohřebišti u radotínského přístavu. Článek o pohřebišti sepsal Jiří Bárta

Článek o povodních, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková

Letopisecká komise Radotín uspořádala v neděli 10. dubna geologickou exkurzi pro širokou veřejnost do okolí Radotína, Kosoře a Lochkova, kterou vedl Mgr. Štěpán Rak

Vycházku po třech radotínských lesních pomníčcích vedl 11. dubna 2015 Jiří Bárta

V překrásném slunečném sobotním ránu 19. května 2012 se konala v pořadí již třetí vycházka Letopisecké komise pro občany a přátele Radotína. Tentokrát měla vycházka několik cílů.