Články a přednášky


Pan učitel

20.03.2023

Článek o prvním čestném občanu Radotína napsala Irena Farníková s přispěním Renaty Lukavské

Vzpomínku ke stému výročí úmrtí Otakara Nebeského napsal Jan Přikryl

Výstava o životě ženy, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin byla k vidění na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna

Článek o Radotínském potoce a řece Berounce, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková

27. září 2016 byl za účasti zástupců okolních obcí a zástupců zainteresovaných firem slavnostně odhalen památník na raně středověkém pohřebišti u radotínského přístavu. Článek o pohřebišti sepsal Jiří Bárta

Článek o povodních, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková

Letopisecká komise Radotín uspořádala v neděli 10. dubna geologickou exkurzi pro širokou veřejnost do okolí Radotína, Kosoře a Lochkova, kterou vedl Mgr. Štěpán Rak

Vycházku po třech radotínských lesních pomníčcích vedl 11. dubna 2015 Jiří Bárta