Ohlédnutí za rokem 2023

08.01.2024


Článek, který vyšel v prosincových Radotínských novinách napsala Irena Farníková


Štěpán Rak v místní knihovně
Štěpán Rak v místní knihovně

Radotínská letopisecká komise, která si loni připomněla 101 let od svého vzniku, nabídla v právě končícím roce několik nových akcí pro veřejnost.
V únoru navštívili příznivci lokální historie filmový večer s názvem Černošice a Radotín ve filmu. Zájem o promítání předčil očekávání, kapacita Klubu Milana Peroutky divákům nestačila.
Pěknou návštěvnost mělo v dubnu také vyprávění o nejstarší historii s názvem Od lovců mamutů až po Slovany, které se odehrálo v zaplněné knihovně.
V červnu se pak uskutečnil "letopisecký" Čaj o třetí s promítáním radotínských filmových a televizních záběrů pro seniory. Ve stejném měsíci letopisci pozvali veřejnost na poznávací vycházku Radotínem.
A konečně v září komise připravila druhý filmový večer rozšířený o amatérská videa ze soukromých sbírek. Z návštěvnosti jednotlivých akcí, které měly všechny kladný ohlas, je zřejmé, že zájem o radotínskou historii neupadá a že veškerá snaha členů letopisecké komise není zbytečná.

Hlavním tématem, kterému se komise celý rok věnovala, byla digitalizace.
Málokdo asi ví, že v radotínském archivu, který komise obhospodařuje, leží badatelská díla Jaroslava Sojky staršího a Josefa Růžičky. Tito letopisci, kteří pracovali v komisi v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, vytvořili obrovské dílo. Zmapovali Radotín od třicetileté války do začátku 20. století dům po domu, obyvatel po obyvateli. Oba badatelé této práci věnovali několik desítek let. Těžko si představit, že by dnes někdo vynaložil tolik práce, času, námahy a trávil nekonečné hodiny na matrikách a v archivech, pátrajíce po zmínkách o Radotínu. My, současní letopisci, jsme si dali za úkol postarat se o tento úžasný odkaz, zachovat ho pro naše následníky a zpřístupnit veřejnosti. 

Letopisci začali tedy s převáděním archivu do elektronické podoby. Záměr se podařil, prakticky celý archiv je v digitální podobě a již brzy budou moci občané nejen Radotína studovat historii těch nejstarších domů a  jejich obyvatel a možná mezi nimi leckdo najde i své příbuzné. Tedy pokud bydleli v domě s číslem popisným menším než 103 a žili zde již před rokem 1901. 
Během léta zdigitalizovali členové komise i většinu archivních filmových záznamů z filmů a VHS nosičů.
V minulosti už převedli magnetofonové kotouče z fonotéky, na kterých je nahráno 50 hodin zvukových dokumentů. Díky tomu zůstaly zachovávané nahrávky z některých setkání leto­pisců s veřejností a
 rozhovory s radotínskými pamětníky.  

Letopiseckých komisí, které se věnují historii své obce, funguje v Česku jen malé množství. V roce 2022 jich bylo evidováno 42, což je při celkovém počtu obcí v České republice (6225) méně než jedno promile.
Některé letopisecké komise se však zaměřují především na podklady pro kronikáře. Ty si v Radotíně kronikář sbírá sám, zároveň je ale vždy členem letopisecké komise a ostatní letopisci mu pomáhají s konečnou redakcí kroniky.
První zmínka o radotínské letopisecké komisi pochází z roku 1921, kdy bylo jejím úkolem vést pamětní knihu – kroniku obce. Z té doby existují o letopiscích jen sporadické zmínky, poslední je z roku 1936.
Ke znovuvzkříšení letopisecké komise, tehdy pod názvem Letopisecký aktiv, došlo v roce 1970. To už nebylo jedinou funkcí komise sbírat data a kontrolovat zápisy do kroniky. Členové komise bádali v archivech a starých záznamech a zveřejňovali bohatou historii obce pomocí přednášek, besed, výstav a vycházek.
Z té doby také pocházejí práce Jaroslava Sojky a Josefa Růžičky. První přednáška se konala 16. listopadu 1971 a pod názvem "Z historie Radotína" jí připravili Josef Ježek, Bohumil Männchen a Jaroslav Sojka starší.

Pavel Vančát a Jan Lukavský uvádějí filmový večer na dvoře Koruny
Pavel Vančát a Jan Lukavský uvádějí filmový večer na dvoře Koruny

Za posledních 53 let prošla komisí celá řada členů, kteří se výrazně podíleli na veřejném životě v Radotíně a přispěli k objasňování historie dnešní pražské městské části i jejího nejbližšího okolí.
V současnosti tvoří letopiseckou komisi skupina nadšenců, které spojuje zájem o dávnou i novodobou historii Radotína, paměť místa i jeho obyvatel. Jednotliví letopisci jsou lidé rozličných zájmů i věkové kategorie, kteří mají společné, že jim není lhostejné místo, kde bydlí. Členem komise je kronikář i archivář, který spravuje rozsáhlý archiv Radotína.

Všechny letopisecké články jsou kromě Radotínských novin publikovány také na webu www.letopisciradotin.cz. Zájemci zde naleznou i další články tematicky se dotýkající historie Radotína, ať již jde o významné radotínské osobnosti, události, vzpomínky či unikátní seriál o obětech Velké války.
Letopisecká komise má také svůj profil na Facebooku (www.facebook.com/letopisciradotin ) a kanál na YouTube (https://www.youtube.com/@letopiseckakomiseradotin), kde lze nalézt další zajímavosti z radotínské historie.
Členy letopisecké komise jsou Irena Farníková (předsedkyně a kronikářka), Jan Přikryl (archivář), Jiří Bárta, Andrea Gruberová, Ivana Hanová, Jan Lukavský, Miroslav Moravec, Štěpán Rak, Jaroslav Šindelka, Jaroslava Šišková, Vratislav Šustr, Pavel Vančát a Petr Veber.
Kontakt s úřadem městské části Praha-Radotín zajišťuje tajemnice komise, kterou je Jana Hejrová.
Archiv a prostory, kde je možné radotínské letopisce každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin potkat, se nacházejí na adrese U Starého stadionu 1379/13.
Kronika Radotína je ve fyzické podobě uložena v archivu LPK, digitální verzi lze pročítat na webu letopisců a místní knihovny.