ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - SV. LUDMILA

15. března v 16 hodin byla komentovanou prohlídkou s historikem Jakubem Izdným zahájena výstava o sv. Ludmile. Výstava o životě ženy, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin bude k vidění na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna po dobu jednoho měsíce. 
Výstavu inicioval letopisec a radotínský archivář Jan Přikryl, který je členem Spolku svaté Ludmily. Dotazy ohledně historie Radotína Vám zodpoví náš archivář každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin na adrese:

U Starého stadionu 1379/13.