Ve vývoji Radotína existují tři radikálně odlišné historické etapy. Nejdříve býval po dlouhá staletí malou venkovskou obcí. Pak se náhle uprostřed 19. století Radotín změnil na významné průmyslové středisko. A nyní procházíme třetím dílem historie, kdy se Radotín stává příjemným rezidenčním sídlem. Mezi druhou a třetí etapou dochází k plynulé proměně, která se datuje od roku 1990. Přelom mezi první a druhou kapitolou lze naopak stanovit skoro na minutu přesně. Bylo jím zprovoznění železnice spojené s příjezdem prvního vlaku. Ten do Radotína dorazil 14. července 1862, deset minut před devátou hodinou dopolední... 

celý článek...


ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - SV. LUDMILA

15. března v 16 hodin byla komentovanou prohlídkou s historikem Jakubem Izdným zahájena výstava o sv. Ludmile. Výstava o životě ženy, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin bude k vidění na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna po dobu jednoho měsíce. 
Výstavu inicioval letopisec a radotínský archivář Jan Přikryl, který je členem Spolku svaté Ludmily. Dotazy ohledně historie Radotína Vám zodpoví náš archivář každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin na adrese:

U Starého stadionu 1379/13.