BESEDA O JOSEFU MACHÁČKOVI

Srdečně zveme na besedu o  Josefu Macháčkovi, kterou povede PhDr. Karel Sklenář.
Povídat si budeme o rodu Macháčků v Radotíně, o účasti Josefa Macháčka na povstání 1848 a o jeho dalších osudech jako podnikatele, mecenáše a politika.

Těšíme se 22. června v Koruně!

pozvánka


ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - SV. LUDMILA

15. března v 16 hodin byla komentovanou prohlídkou s historikem Jakubem Izdným zahájena výstava o sv. Ludmile. Výstava o životě ženy, která patří k nejvýraznějším osobnostem počátku českých dějin bude k vidění na dvoře Kulturně komunitního centra Koruna po dobu jednoho měsíce. 
Výstavu inicioval letopisec a radotínský archivář Jan Přikryl, který je členem Spolku svaté Ludmily. Dotazy ohledně historie Radotína Vám zodpoví náš archivář každé druhé úterý v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin na adrese:

U Starého stadionu 1379/13.