1030 let první písemné zmínky o Radotínu

30.11.2023


Článek Jiřího Bárty, který připomíná 1030 let od první písemné zmínky o Radotínu


Roku 993 patřil Radotín k nejstarším knížecím dvorcům a sloužil též jako lovecké středisko na úpatí lesnaté krajiny, nepříliš vzdálen od centra panovnické moci.
Toho roku byl biskupem Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. založen nejstarší klášter u nás, benediktinský klášter v Břevnově. Bylo zvykem darovat k obživě řeholníků majetek v podobě obcí, kostelů a dalších desátek z panovníkova majetku. Taková donace bývala zapsána v zakládacích listinách klášterů nejen pro případ pozdějších možných sporů, ale i pro věčnou slávu panovníka.
V Břevnovském klášteře uchovávají dvě takové listiny. Jednou z nich je bula papeže Jana XV. ze 31. května roku 993 stvrzující založení kláštera, jakož i různé privilegia a majetky. Tento dokument se zachoval v pozdějším opisu ze 13. století a je potvrzen zlatou bulou krále Přemysla Otokara I. roku 1224. Nutno zde říci, že bývalo běžnou praxí zhotovovat opisy listin poškozených stářím.

Zakládací listina Břevnovského kláštera
Zakládací listina Břevnovského kláštera

Druhá písemnost je pro nás zajímavější. Jedná se o zakládací (donační) listinu knížete Boleslava II. pro Břevnovský klášter ze dne 14. ledna 993, která uvádí soupis majetku darovaného klášteru, a ve které se mimo jiné nachází i věta " … přiděluji desátek ze všeho výnosu svého dvora v Radotíně."
To by konečně znamenalo jistou přes tisíc let starou písemnou zmínku o Radotínu. Jenže bylo zjištěno, že tato listina pochází prokazatelně až z let kolem roku 1255. Můžeme zde tedy mluvit o falzu – dokumentu, který byl sepsán, aby zpětně potvrdil nároky, které však dříve neexistovaly, anebo o antedatované listině, která potvrzuje skutečné majetkové nároky, tak jak byly již v roce založení kláštera. Skutečnost se už pravděpodobně nikdy nedozvíme. Břevnovský klášter pokládá obě listiny za originály, ať už je jejich skutečné stáří jakékoliv. 

Detail z listiny s uvedením Radotína
Detail z listiny s uvedením Radotína

My se ovšem kvůli tomu nemusíme nijak rmoutit. Víme totiž dobře z archeologických výzkumů, že Radotín je velmi staré sídlo a lidé zde žili již v dávném mezolitu – střední době kamenné a to bylo do založení břevnovského kláštera ještě dobrých osm tisíc let! Co je potom pro nás nějaké milénium!
A pokud bychom chtěli první opravdu potvrzenou písemnou zmínku o Radotínu, pak vězme, že je z roku 1159 a je z rukou krále Vladislava I., ve které se zmiňuje o brodu přes řeku Mži u vsi Radotín. Toto milénium tedy oslavíme roku 2159!
Snad jen kdybychom věděli, odkdy se Radotínu říká Radotín. Etymologové nám praví, že to znamená "Rodův týn", tedy dvorec jakéhosi Roda. Ostatně, jistě všichni dobře známe legendu o založení Zbraslavi a Radotína od Václava Hájka.