Geologická exkurze

10.04.2016


Letopisecká komise Radotín uspořádala v neděli 10. dubna geologickou exkurzi pro širokou veřejnost do okolí Radotína, Kosoře a Lochkova, kterou vedl Mgr. Štěpán Rak


Sraz účastněných byl v 9 hodin na zastávce autobusové linky 120 na Nádraží Radotín. Zpočátku se zdálo, že nás půjde tak do deseti, ale postupně se začalo nástupiště plnit, přijížděli a přicházeli stále další zájemci s batohy, kladivy, dětmi a psy a kolem 9.17 hod. bylo jasné, že dnešní den patří sběru zkamenělin! Autobus byl přeplněn a sotva se rozjel. Cestou jsme nabírali další a další nadšence, někteří museli ale dojít pěšky od cementárny, protože v autobuse už nebylo k hnutí.
Podle odhadů se dnešního výletu do pravěku účastnilo na 105 zájemců, to zdejší lomy asi ještě nezažily!
Vystoupili jsme na zastávce K Cikánce, zde si sdělili pár informací, rozdali si tištěného průvodce a šli na první místo našeho sběru - do  Ortocerového lůmku.  Místo malé svou velikostí, ale velké svým významem. Seznámili jsme se s obávanými predátory prvohorních moří - s hlavonožci, řekli si o jejich podobě v obecním znaku Lochkova a pak se pustili do sběru v suťovém poli. Snad všichni našli jejich četné schránky, které lze počítat do tisíců a jsou snad na každém volně ležícím vápenci. Kromě ortocerů mnozí našli mlže a jiné typické zkameněliny.
Z "Ortocerového lůmku" jsme kolem cementárny sešli kolem sběrnému dvora a ulicí V Sudech pak pokračovali do údolí Šachetského potoka. Seznámili jsme se s historií těžby černých vápenců na dlažební kostky a vydali se lesní pěšinou do Černé rokle. V sutích jsme pak objevovali četné zkamenělé poklady: zbytky mlžů, drobných ramenonožců a netrvalo dlouho a měli jsme také zdejšího významného trilobita, ne sice celého, ale jen ocasní štít. Jeho jméno zní opravdu jako zaklínadlo z Harryho Pottera - Spiniscutellum umbelliferum. Netrvalo to dlouho a nacházeli jsme další hojné nálezy.
Po necelé hodince jsme pokračovali po silnici výše ke Kosoři a za pár stovek metrů pak odbočili po nenápadné stezce vyšli do lomů známých pod názvem Sudy. Skalní útvary pod Kosoří totiž nápadně připomínají sudy a i když jejich vznik ještě není uspokojivě vysvětlen, my jsme nelenili a s kladívky se vrhli do vápencových sutí. Zde již nejsou vápence černé, ale pouze šedé, zato s krásnými trilobity. Netrvalo to snad ani pět minut a první z nás již třímal v ruce první nález. Doslova zlatá horečka přinesla své plody a trilobitů se dnes podařilo z kamene osvobodit snad dvacet.
Počasí nám přálo, nálezů jsme objevili celou řadu, tak nezbývá, než shrnout dnešní den jako úspěšný výlet do pravěku a těšit se společně na další akci Letopisecké komise Radotín!

Mgr. Štěpán Rak

Obrázky z exkurze