Radotínský přívoz přes Berounku

07.06.2016


Článek o radotínském přívozu, který je vytištěn na informačních cedulích na Místě u řeky, napsala Ing. Irena Farníková 


Radotínský přívoz je písemně zmiňován již roku 1159. Když Vladislav II. zakládal klášter sv. Jana Jeruzalémského, je v listině zmínka o přívozu přes řeku Mži u Radotína, koupeném od bratří tohoto kláštera. (Erben Regesta I. 34).
Na přívozu se vystřídala celá řada převozníků, přívoz byl obecní a obec jej pronajímala dražbou na několik let. V třebotovské matrice je zápis, že 18. ledna 1818 zemřel "chudý přívozník" Václav Lebeda ve věku 84 let. To už převážel jeho syn Josef a pak vnuk Jan Lebeda. Od roku 1841 byl převozníkem Antonín Říha. Před rokem 1894 převážel František Klomínek, v říjnu tohoto roku byl přívoz pronajat Václavu Ejemovi za 966 zlatých. 
Roku 1895 byla u přívozu pro snazší manipulaci pořízena rampa. V roce 1899 byl nájem na Ejemovu žádost snížen o 200 zlatých na 766 zlatých ročně. Při dražbě roku 1905 byl přívoz pronajat témuž Ejemovi již za 2 202 korun. Od roku 1909 byl převozníkem Josef Michálek, který v roce 1913 platil 2 823 korun, v následujících válečných letech jen polovinu, tj. 1 411 korun ročně. V červenci 1921 byl zvolen převozníkem Josef Slepička, od roku 1928 převážel Otakar Šupáček, ten již měl od roku 1938 platit ročně 21 000 Kč. Na rok 1941 a další mu bylo sleveno 20%, platil tedy jen 16 800 Kč. 
Pro usnadnění převážení bylo přes řeku asi 3 m nad vodou nataženo silné drátěné lano. Na kladce byl upevněn prám o nejvyšším přípustném zatížení 16 387 kg nebo 103 osoby. Pro převážení osob byla v provozu menší pramice. V letním období, v dubnu až říjnu, se převáželo od 4 do 22 hodin, v zimě, v listopadu až březnu, od 5:30 do 20 hodin.

Pro srovnání ceníky z let 1920, 1937, 1940 a 1948.

Ceny byly závislé na stavu vody, první číslo znamená odměnu převozníkovi při malé vodě, druhé při velké vodě. Na ceníku bylo uvedeno: "Ruční zavazadlo se přepravuje bezplatně". 
Nájemce přívozu také vybíral písek u řeky a prodával zájemcům. Vysekávání ledu se od roku 1907 přenechávalo za poplatek hostinským. 
Přívoz přes Berounku zanikl roku 1950, v dalších letech se stavěla pontonová lávka.
Roku 1994 byla přes Berounku postavena visutá lávka pro pěší.

Ing. Irena Farníková

Obrázky radotínského přívozu


Použitá literatura:

  • Kronika obce Radotína
  • Kniha o Radotínu