Základní vzdělávání v Radotíně

20.09.2023


Základní vzdělávání začalo v Radotíně před více než 200 lety - článek Vratislava Šustra


V září se děti vrací do školních lavic, aby začaly nový školní rok v budově základní školy v Loučanské ulici. Jaké bylo ale vzdělávání radotínských dětí v minulosti a kde probíhalo?
K prvnímu systematickému vyučování některých dětí z Radotína nejspíš docházelo již ve 14. století. Přesně to ale nevíme. Podle záznamů ve zbraslavské kronice z období mezi lety 1316 až 1338 chodily do kláštera na Zbraslavi děti "na učení". Zda mezi nimi byly i děti z Radotína, můžeme jedině odhadovat. Výuka však s největší pravděpodobností sloužila pro klášterní potřeby, a ne pro obecné vzdělávání místních dětí. Povinná školní docházka platí až od roku 1869.

První zmínky o pravidelné výuce pro děti v Radotíně máme z roku 1715. Pocházejí z archivních materiálů třebotovské farnosti. Kantor od tohoto roku vyučoval a zároveň i bydlel v tak zvané zádušní chalupě, která stávala u kostela od roku 1684. Součástí povinností kantora byla i práce kostelníka a varhaníka v kostele sv. Petra a Pavla.
Zádušní chalupa se nacházela v místech dvora dnešního úřadu městské části. Tvořila ji jedna místnosti s rozměry osm krát šest metrů, vešlo se do ní okolo 20 žáků. Kantoři v ní vyučovali více než sto let, až do roku 1820. Kapacita vyučovací místnosti pak už nestačila, a proto byla rozšířena o dvě místnosti, kde si učitel zřídil byt. Původní místnost se tím stala pouze učebnou, čímž se rozšířila pro větší počet žáků a celá chalupa se vznešeně začala nazývat školou.
V roce 1858 se začalo uvažovat o výstavbě nové budovy. Dětí přibývalo v Radotíně i okolí a školní docházka se prodloužila z šesti na osm let. Patronka školy, kněžna Öttingen z Wallersteinu, manželka majitele panství, do kterého Radotín patřil, chtěla postavení nové školy zafinancovat, ale žádala o přispění obce. Její zástupci to však odmítli. Stávající škola v bývalé zádušní chalupě chátrala.
V roce 1871 se v ní z bezpečnostních důvodů už učit nesmělo. Nezbývalo než pronajmout sál hostince U Koruny, kde se provizorně zřídila třída. Stavba nové budovy školy začala v roce 1872 a o rok později začala sloužit vzdělávání. Dnes v ní v sousedství kostela sídlí radotínská radnice. Stará zádušní chalupa zůstala bez využití, až byla v roce 1903 zbourána.
Okolo roku 1880 se v nové radotínské škole vzdělávalo 141 dětí ve dvou třídách. O deset let později narostl počet žáků na 219 a v roce 1896 ji navštěvovalo 303 dětí.
Kvůli rychle rostoucímu počtu žáků se brzy dostavily úvahy o rozšíření stávající školy či vybudování nové. Nakonec vyhrála myšlenka na zcela novou budovu a v roce 1900 byl položen její základní kámen, o rok později se v ní začalo učit. Dodnes slouží třídám prvního stupně.

Nárůst počtu žáků neustával. V roce 1914 měla radotínská škola 400 školáků, v roce 1932 bylo ve škole vyučováno 433 dětí v 11 třídách. Růst žáků školy nepřestával ani po obou světových válkách. Ve školním roce 1962/1963 chodilo do základní školy a do gymnázia celkem 1089 žáků a studentů. Gymnázium, původně měšťanská škola, vyrostla hned vedle základní školy. A jelikož se obě zařízení musela dělit o prostory, rozhodlo se o vystavění nové budovy školy pro druhý stupeň základní školy. Postavena byla v roce 1969.
Od té doby prošla několika úpravami a opravami. Zatím poslední rekonstrukce proběhla v roce 2019. Počet žáků radotínské základní školy se dnes blíží jednomu tisíci.