100 + 1 rok letopisecké komise

22.11.2022


Článek k výročí letopisecké komise napsala Irena Farníková


Letopisecká komise si letos připomíná 100 a 1 rok své činnosti. Vznikla díky povinnosti vést pamětní knihu obce. Záznamy a zápisy v kronikách bývají nejoblíbenějším pramenem k dějinám obcí a jsou velmi starou tradicí.

Brzy po vzniku Československé republiky vyšel zákon o pamětních knihách obecních. Uložil samosprávným obcím vést kroniku. Následovalo nařízení vlády, které podrobně stanovilo její náležitosti, povinnosti kronikáře a upravilo činnost letopisecké komise. Zákon spojil vedení pamětní knihy se založením letopisecké komise. Komise tehdy vznikly za jediným účelem - pomáhat kronikáři v získávání pramenů a data zároveň kontrolovat jeho práci.

Radotínské obecní zastupitelstvo rozhodlo 11. prosince 1921 založit pamětní knihu a již první kniha radotínské kroniky zmiňuje letopiseckou komisi a její činnost. Nešlo však o komisi jakou známe dnes, ale o spolek lidí, kteří se ujali úkolu vést kroniku Radotína. Známe jméno prvního kronikáře, avšak jména prvních letopisců v kronice uvedena nejsou. Víme ale, že v letech 1928 letopiseckou komisi tvořili: Bohumil Dobiáš, František Mašek a Antonín Holý. V roce 1935 to byli Vratislav Drchota a Bohumil Fleissig, roku 1936 Ing. Křepela a JUDr. Václav Hrnčíř.
Po roce 1948 došlo ke značnému zpolitizování kronikářské činnosti, které trvalo dlouhých 50 let. Dozor nad kronikáři tak v té době měly odbory školství a kultury okresních národních výborů, takže původní význam letopiseckých komisí vymizel a ani v Radotíně nemáme o činnosti letopisecké komise z té doby žádné informace.
Ke vzkříšení letopisecké komise, tehdy pod názvem Letopisecký aktiv, došlo v roce 1970. To už nebylo jedinou funkcí komise sbírat data a kontrolovat zápisy do kroniky. Členové komise bádali v archivech a starých záznamech a zveřejňovali bohatou historii obce pomocí přednášek, besed, výstav a vycházek.

Bohumil Männchen a Josef Ježek
Bohumil Männchen a Josef Ježek

Zakládajícími členy byli:Bohumil Männchen, Jaroslav Sojka st., Josef Ježek, Bedřich Holík, Josef Růžička, Bohumil Procházka (tehdejší předseda MNV, jeho účast byla pouze symbolická), Jaroslav Němec a Václav Fleissig.
Později v témže roce vstoupili do komise ještě František Rak, Antonín Žežulka a Josef Záhorský. Touto znovuzrozenou komisí prošlo během padesáti let více než šedesát členů.  

První přednáška se konala 16. listopadu 1971 a pod názvem "Z historie Radotína" jí připravili Josef Ježek, Bohumil Männchen a Jaroslav Sojka st.

Přednáškových večerů, výstav a vycházek bylo od té doby uspořádáno více než šedesát. Letopisci také úzce spolupracovali s vydavatelem radotínského časopisu Šemík, kam dodávali své články.
Prvním "novodobým" předsedou se stal na celých dvacet let PhMr. Bohumil Männchen, po něm, v září 1991, převzal tuto roli Ing. František Chaloupka. Ten v lednu 1995 odstoupil pro své pracovní vytížení a novým předsedou byl jmenován Jaroslav Sojka ml., který vedl komisi dalších jedenáct let. Od roku 2006 do 2018 byl předsedou Ing. Petr Binhack, přes covidovou dobu převedl komisi Miroslav Moravec. Od roku 2021 je předsedkyní Ing. Irena Farníková. 

Karel Dušánek
Karel Dušánek

Letopisecká komise i s archivem se několikrát stěhovala, v současnosti sídlí v ulici U Starého stadiónu, na druhém konci budovy, kde najdeme i městskou policii.
Důležitou a nezastupitelnou postavou ve fungování letopisecké komise je archivář. Od roku 1974 až do roku 2010 byl archivářem Karel Dušánek, po něm převzal práci v archivu Ing. Jaroslav Šindelka a od roku 2021 je archivářem Ing. Jan Přikryl, CSc.
Vzpomínky Karla Dušánka na práci v radotínském archivu najdete na: 

www.letopisciradotin.cz/l/vzpominky-radotinskeho-archivare

Hojně navštěvované byly v sedmdesátých letech přednášky p. učitele Josefa Ježka o prvních radotínských domech, o názvech ulic a o rozvoji Radotína v druhé polovině 19. století. Úspěšné byly také večery, které vedl František Rys, např. "Od vesnice k městu", "Historie radotínského Sokola", "Když obchody a služby byly soukromé" - to byla osmdesátá léta, stejně jako vyprávění Ireny Kozákové o mlýnech na Radotínském potoce.
Oblíbený radotínský lékař MUDr. Miroslav Dlouhý, který pravidelně plnil svými články časopis Šemík, přednášel o Radotíně v devadesátých letech. Stranou nezůstala ani kultura - o informace o spolkovém a divadelním životě se postarali František Kotrba a Miloš Táborský. V roce 2001 proběhl velmi úspěšný večer s názvem "Radotín na pohlednicích 20. století", kdy byly veřejnosti předvedeny historické pohlednice Radotína, které komise opatruje v archivu. Všechna setkání s radotínskou veřejností byla doprovázena promítáním diapozitivů, diaprojektor obsluhoval Karel Dušánek. Večery navštěvovalo až 200 lidí. 
Když v květnu roku 2002 ukončila činnost radotínská Obec Baráčníků, insignie spolku, mezi které patří i nádherný prapor, byly svěřeny do opatrování letopisecké komisi. 

Dnes tvoří letopiseckou komisi skupina nadšenců, které spojuje zájem o dávnou i novodobou historii Radotína, paměť místa i jeho obyvatel. Jednotliví letopisci jsou lidé rozličných zájmů i věkové kategorie, kteří mají společné, že jim není lhostejné místo, kde bydlí. Členem komise je kronikář i archivář, který spravuje rozsáhlý archiv Radotína.
Současní členové letopisecké komise jsou: Ing. Irena Farníková - předseda, Ing. Jan Přikryl, CSc. - archivář, Jiří Bárta, Ing. Andrea Gruberová, Ivana Hanová, Jan Lukavský, Miroslav Moravec, RNDr. Štěpán Rak, Ph.D., Ing. Jaroslav Šindelka, Mgr. Jaroslava Šišková, Bc. Pavel Vančát. 

Archiv a prostory, kde radotínské letopisce najdete každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin, jsou na adrese:
U Starého stadionu 1379/13.
Kronika Radotína je ve fyzické podobě uložena v archivu LPK, digitální verzi najdete na webu letopisců a místní knihovny.
Příspěvky letopisecké komise najdete také na její facebookové stránce  a YouTube kanálu 

Komise roku 1978
Komise roku 1978
Komise roku 2010
Komise roku 2010

Ve středu 9. listopadu 2022 byla v radotínské knihovně vernisáží otevřena výstava k 100+1 výročí letopisců a radotínské kroniky. 
K výročí byla vydána brožura, kterou najdete v naší e-knihovně:


Fotografie z výstavy a vernisáže si můžete prohlédnout ve fotogalerii:
vernisáž: https://bit.ly/vernisazlpk
výstava: https://bit.ly/vystavalpk